Духовен уелнес

 

Духовният аспект на уелнеса включва търсене на смисъл и предназначение в човешкото съществуване. Той включва развиването на дълбока признателност за дълбочината и простора на живота и природните сили, които съществуват във Вселената. Когато започнете да развивате духовният уелнес аспект от живота си, следвайки уелнес пътя, духовно, вие ще започнете да задавате въпроса: “ Кой съм аз и какво е от значение в живота ми? “

Ще наблюдавате природата по пътя, света около вас, с признателност и удивление. Ще задавате много въпроси относно природата, света, както и относно ежедневните си преживявания и ще се научите да цените това, което не може да бъде напълно разбрано. Израствайки духовно, вие ще опитате да откриете спокойно съзвучие между вътрешните личностни чувства и емоции и грубите и неравни пространства на пътя ви. Докато изминавате пътя, можете да изпитвате много чувства на съмнение, отчаяние, страх, разочарование и объркване, както и чувства на удоволствие, радост, щастие и откритие - те всички са важни преживявания и компоненти от терена - вашата ценностна система. Ще разберете, че ставате духовно здрав, когато действията ви станат по-съвместими с убежденията и ценностите ви.

По време на това пътуване, непрекъснато ще мислите и ще обединявате вашите преживявания и убеждения с преживяванията и убежденията на хората около вас. С тази ценна, духовна уелнес информация, вие ще бъдете в състояние да се занимавате с формулирането на светогледа си и системата си от ценности и цели.

• Докато изминавате уелнес пътя, ще започнете да се доверявате на духовното.

• По-добре е да обмислим смисъла на живота за себе си и да бъдем толерантни към убежденията на останалите, отколкото да затворим съзнанията си и да станем нетолерантни.

• По-добре е да живеем всеки ден по начин, който е в съответствие с ценностите и убежденията ни, отколкото да правим другояче и да се чувстваме изневерили на себе си.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари