Екологичен уелнес

 

От значение е да се води начин на живот, който е уважителен към нашата околна среда. Това обхваща зачитане на природата и онези видове, живеещи в нея. Освен това, зачитането на другите, живеещи в средата ни, е точно толкова необходимо, както зачитането на физическата среда.

Въпреки, че настоящият климат е едно от нарасналите екологични осъзнавания, средностатистическият човек все още може да бъде безучастен или просто неинформиран относно това, което той или тя могат да направят, за да помогнат на околната среда. Не е нужно да сте член на организация, за да помогнете – може да помогне, чрез просто водене на екологично съзнателен живот. Разпространете думата за екологичен уелнес.

Обсъдете с приятелите си значението на воденето на начин на живот, който предпазва чистотата на водата, въздуха и жизнените ни условия. Освен това, ако видите някой, правещ боклуци, учтиво кажете на този човек, че не одобрявате неговите или нейните действия. Включете се в програми за рециклиране в населената ви среда. Осъществете програма за рециклиране и открийте начини да пестите хартия в дома си или на работа. Уверете се, че отпадъчните кошчета в дома/офиса ви са леснодостъпни и се използват. Не само, че усилията ви ще бъдат възнаградени, но те ще ви поставят на верния път към екологичен уелнес.

Признаци на достатъчен екологичен уелнес:

• Наясно сте с пределите на природните ресурси на земното кълбо;

• Пестите енергия (т.е., изгасяване на неизползваните светлини);

• Преработвате хартия, консервни кутии и стъкло;

• Обичате, цените и прекарвате време навън, в природна среда;

• Не замърсявате въздуха, водата или почвата, ако можете да избегнете това;

• Избягвате пасивното пушене.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари