Емоционален уелнес

 

Емоционалният аспект на уелнеса набляга на осъзнаването и приемането на чувствата на човек. Емоционалният уелнес обхваща степента, в която човек се чувства позитивен и ентусиазиран, относно себе си и живота. Той обхваща капацитета да се управляват чувствата на човек и свързаното с тях поведение, включително реалистична оценка на границите на човек, развитието на самостоятелност и способността да се справяте ефективно със стреса.

Емоционално здравият човек поддържа удовлетворителни взаимоотношения с останалите. Емоционалният уелнес ви позволява да чувствате и да приемате широк диапазон от чувства, във вас и останалите. Вие ще бъдете в състояние свободно да изразявате и ефективно да боравите с чувства. Ще бъдете в състояние да стигнете до лични избори и решения, основани на синтеза от чувства, мисли, теории и поведение. По време на уелнес пътя, вие ще живеете и работите независимо, в същото време, осъзнавайки значението на търсенето и оценяването на подкрепата и помощта на останалите.

Ще бъдете способни да създавате взаимозависими отношения с другите, базирани на основата на споделен ангажимент, доверие и уважение. Ще се наемате с предизвикателства, ще поемате рискове и ще приемате конфликтите, като потенциално здравословни. Ръководенето на живота ви по лично удовлетворяващи начини и поемането на отговорност за действията ви ще ви помогнат да гледате на живота, като на едно вълнуващо, обещаващо приключение.

• Докато изминавате уелнес пътя, ще започнете да се доверявате на това- емоционалното.

• По-добре е да сме наясно с чувствата си и да ги приемаме, отколкото да ги отричаме.

• По-добре е да бъдем оптимистични в своя подход към живота, отколкото песимистични.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари