Интимност

“Истинската интимност, постигната единствено в стадий на силно доверие, е едно успокояващо състояние, понеже риска от болка е сведен до минимум. Ако рисковете са налице, те се мержелеят слабо, в сравнение с наградите на интимността“ - Джон Гиб

Има много видове интимност, класифицирани от близко приятелство или семейна връзка, до дългосрочен брак. Каквито и да са взаимоотношенията, интимността е основен компонент за високо ниво на уелнес. Дали този род интимни отношения означават, че нямаме конфликти? Донякъде. Всъщност, в наши дни, ние знаем, че близо 70% от конфликтите във връзката са нерешими. Различия в произхода на семейството и културните норми, индивидуалност, начин на живот или лични ценности често правят невъзможно едно дълготрайно решение.

Обаче, ние всъщност можем да изградим доверие и интимност с нашите любими хора, в зависимост от това, как се справяме с конфликтите. Научаването да откликваме един на друг с признателност, уважение и приятелство, е ключът. Да бъдем наясно, как любимите ни хора се опитват да осъществят връзка с нас и как ние реагираме, може да създаде огромна разлика в това, как се чувстваме един с друг. Понякога, тези опити могат да бъдат косвени и дори отрицателни. Чрез това, да бъдем наясно с опита да се свържат и избора да откликнем положително, може да създадем цялата разлика в качеството на връзката.

Зачитането на интимните ни граници (невидима линия, която определя пределите на всеки човек във връзката) е основно в изграждането на доверие и емоционална сигурност. Това е особено вярно в сексуалните отношения. Познаването на своите собствени граници, ясното им заявяване и зачитане е едно основно изискване в здравата връзка. Дългосрочните отношения, било то сексуални или платонични, могат да бъдат все по-растящо приключение. Това, как осъществяваме връзка с другите, произвежда цялата разлика в качеството на живота ни.

Създаването на сигурна, любяща връзка с друга личност изисква известно себеразбиране и вникване в собствения ни ум, както и способността да разбираме и да бъдем съпричастни към опита на друг човек. Колкото повече познаваме себе си, толкова по-добре можем да разберем другите и колкото по-дълбоко познаваме другите, толкова по-добре познаваме себе си.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари