Медицински уелнес

 

Медицинският уелнес, както е дефиниран от Медицинската уелнес асоциация, е прилагането на здравни и медицински грижи във връзка с уелнес резултати. По-точното определение на медицински уелнес е: подход към предоставянето на здравни грижи, който взима предвид множеството влияния върху здравето на човек и, следователно, многобройните условия за лечение и превенция на заболявания, както и поощряване на оптимално благоденствие.

Медицинският уелнес е подход за предоставяне на здравни грижи, който взима предвид множеството влияния върху здравето на човек. Съответно, има многобройни възможности за лечение и превенция на болести. Освен това, медицинският уелнес:

1. Осигурява балансирано, подходящо прилагане на уелнес практики в рамките на клиничната обстановка, които са основани на практики, базирани върху факти;

2. Популяризира интердисциплинарен подход към грижата за пациента, основан на съобщено съгласие и решение за подкрепа между практикуващия лекар и пациента;

3. Създава основа за диалог и съвместна работа между общоприети и допълнителни практики, с главната цел на спомагане за оптимално здраве и благоденствие;

4. Подпомага развитието и прилагането на професионалните стандарти за уелнес практики, от другата страна на клиничните практики;.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари