Намиране на смисъл

“Има, също и страх, че съществува задгробен живот, но никой няма да узнае къде е бил пазен той“. - Уди Алън

Намирането на смисъл, изглежда е уникална човешка потребност. Това е едно от най - сложните употреби на енергия, заради това, че включва почти всички от предишните енергийни форми. Още от началото на света, философи са задавали тези основни въпроси:

Кой съм аз? Защо съм тук? Къде отивам? Какво искам? Кое е истинско? Кое е вярно?

Независимо от това, дали тези въпроси са насочени на съзнателно или подсъзнателно ниво, цялата жизнена дейност и всички други прояви на енергия са оцветени от отговорите ни (или липсата на отговори) на тези основни въпроси. Размишляването (и живеенето с) тези въпроси е голямо постижение, само по себе си. Такива размишления могат да внесат по - дълбок смисъл в постъпките и дейностите на ежедневието ни, което, прекалено често е изцяло на “автопилот“ – живеене на повърхността. Чрез учене и по-дълбоко преживяване на това, което сме, на това, което е смислено и важно в живота ни, ние сме в състояние да живеем по-пълноценно, като човешки същества. Този стълб ви насърчава да откриете по-дълбок смисъл в живота си, което може да осигури мощен фокус за насочване на жизнената ви енергия.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари