Научете за издигането над полярността на живота

 

Може би сте емоционално вглъбени в собствените си ситуации, проблеми, преживявания и мисли. Ако сте догматична личност и някой застрашава тази система от убеждения, цялото ви чувство за физическо оцеляване ще зависи от способността ви да отстоявате тези убеждения. Това е, което можем да наричам “ мнение на егото “. И това отъждествяване със собствените ви мнения ще послужи само, за да затвърди помраченото състояние на неосъзнатост. Егото, като резултат, става затвор за ума ви.

 

Двойствеността или полярността се изострят от егото, понеже този аспект на съзнанието толкова тясно отъждествява “ Аз-ът  “ с някаква идея. Колкото по-тясно се идентифицирате с дадена идея или идеология, толкова по- поляризиран и труден става животът и толкова повече страдаме. Докато живеем в поляризирана действителност ( топло/студено, горе/долу, добро/зло ), ние не можем изцяло да отхвърлим полярността. Можем, обаче, да се извисим над нея до степен, при която полярността е смекчена и може да бъде доброкачествена. Впоследствие, животът става по- благосклонен и отзивчив.

 

На тази планета има много хора, които, понастоящем, живеят във вътрешно състояние на дисхармония. Животите им са пълни с драма, конфликти, стрес и раздори. Те, несъзнателно, удължават това хаотично съществуване, тъй като толкова тясно се идентифицират със собствената си поляризирана гледна точка за Вселената. Това е, като че ли егото казва: “ Светът е едно враждебно място и затова съм го обявил за мой враг. “ Те са привикнали да гледат на света с “ аз срещу тях “ гледна точка. Но, тази гледна точка е сериозно изопачена.

 

В същото време, има толкова много хора, които живеят в ада на тази планета. Съществуват, също и много хора, които живеят в състояние на вътрешен мир, радост и спокойствие. Това е, понеже те са научили, как да се отказват от полярността на живота. Това приемане за живота, без значение какво се случва, се проявява като състояние на вътрешна ведрина, а вътрешната ведрина води до външна ведрина.

 

 Външната реалност винаги е отражение на вътрешното ви състояние. Когато тази трансформация настъпи, животът вече не е разглеждан като враждебен. Точно обратното- разглеждан е, като покровителстващ, отзивчив и възпитаващ. Вече не си задаваме въпроса: “ Защо това продължава да ми се случва? “ Вместо това се питаме: “ Какво би трябвало да направя, за да създам тази действителност? “. Това е постепенната промяна в съзнанието, за която всички духовни учители говорят, в настоящите дни. Всичко това започва с отстъпване.

 

Когато живеете в положение на постоянно отстъпване, вие ставате канал за по-висше предназначение, от положение на по-висше предназначение. Можете да наречете това вашето по-висше Аз, Бог, Вселената, Съзнание или Божествен Интелект. Както и да го наричате, то стои зад този свят, зад това царство на двойствеността. Това е върховното извисяване.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари