Отговорност към себе си и любов

“Който не е зает да се ражда, е зает да умира“ - Боб Дилън

Уелнесът е като мост, поддържан от две подпори. Всяка подпора е решаваща за целостта на моста, точно както двата принципа на отговорност към себе си и любов са основни за процеса на уелнес. Във всеки случай, подпорите поддържат връзка между две отделни места, позволявайки движението назад и напред. Тази свобода да се движиш между различни места или нагласи, вместо скованата привързаност към някоя определена, е отличителният белег на уелнеса. Личната отговорност и любовта са първични изрази на жизнена енергия. Заедно, те образуват основите на уелнеса и насърчават свободното протичане на всички други видове енергия. Ако единият принцип (или подпора) е отслабен, хармоничното живеене (или прекосяването на моста) става по-трудно. Когато и двата са силни, енергията “танцува” назад и напред и преминаването е лесно.

Отговорност към себе си означава:

• Откриване на истинските ви нужди и намиране на начини директно да се достига до тях;

• Осъзнаването, че вие сте неповторими и сте експертът относно себе си;

• Изразяването на себе си - както идеите, така и чувствата ви, по начини, които ефективно съобщават на останалите хора кои сте вие, от какво се нуждаете и какво знаете.

Любов означава:

• Слушане на собственото ви сърце - високо оценяване на вашата уникалност и на вътрешната ви мъдрост; • Живеене със себе си като с най – добрия си приятел и оставане верни на себе си, особено в трудни моменти;

• Осъзнаване на вашата свързаност с всички същества.

С любов и лична отговорност, като основи на нашето съществуване, живеене и уелнес са синонимни. Уелнесът е динамичен процес, защото има привидни противоречия, които да бъдат разрешени, очевидни противопоставяния - да бъдат обединени, безкрайни нюанси на сиво, от които да се избира. Макар и да сте свързани с всеки друг, вие сте, също и твърде много сами и трябва да правите личните си заключения за живота и смъртта отделно. Този стълб учи, как да живеете живота си с отговорност към себе си и любов, така че всички товари да могат да бъдат превърнати във възможности, а въпросите да се превърнат в стимула за експериментиране, учене, доверяване и обичане на това великолепно и парадоксално създание - самият Вие.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари