Професионален уелнес

 

Професионалният аспект на уелнеса участва в подготовката за работа, в която човек ще спечели лично удовлетворение и ще намери обогатяването в живота си, чрез труд. Професионалното развитие е свързано с нагласата на един човек относно една работа. Изминавайки пътя към професионалния си уелнес, вие ще дадете своята част от уникални дарби, умения и таланти, за да работите, което е лично значимо и рентабилно.

Ще изразите ценностите си, чрез включването си и в платени и в неплатени доброволчески дейности, които са удовлетворяващи за вас. Ще разберете, когато сте на правилния път за уелнес в кариерата, след като работата и хобитата ви станат вълнуващи. По вашия професионален уелнес път, ще започнете да цените значението не само на собственото ви лично удовлетворение, но и на приноса ви към благоденствието на обществото, като цяло. Изборът на професия, удовлетвореността от работата, амбициите в кариерата и личното представяне са всички значими компоненти на терена по пътя ви. Докато изминавате уелнес пътя, ще започнете да се доверявате на професионалното.

За постигане на професионален уелнес:

• По-добре е да изберем кариера, която е в съответствие с личните ни ценности, интереси и убеждения, отколкото да изберем тази, която е невъзнаграждаваща за нас.

• По-добре е да развиваме функционални умения, които могат се променят, чрез структурираните възможности за участие, отколкото да оставаме пасивни и неангажирани.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари