Социален уелнес

 

Социалният аспект на уелнеса насърчава допринасянето на един човек и физическата среда към общото благосъстояние на една общност. Стълб „общуване” подчертава взаимната зависимост с останалите и с природата. Той включва постигане на хармония в едно семейство. Докато изминавате един уелнес път, ще ставате все по-наясно със значението си в обществото, както и с въздействието, което имате върху природата и населената ви среда. Ще вземате активно участие в усъвършенстването на нашата земя, чрез поощряване на здравословна жизнена среда и, поставяйки начало на по-добро общуване с хората около вас.

Вие активно ще търсите начини, за да запазите красотата и баланса на природата, по пътя. Стълб „общуване” представлява наличие на положителни взаимовръзки с останалите и наслаждение да бъдем с тях. Той е наличието на комфорт и лекота по време на работа и в моменти на отдих и в споделянето на чувства и потребности с другите.

Това включва развиване и изграждане на близки приятелства и интимност, прилагане на емпатия и действително изслушване, грижа за другите и за общото благо и допускане другите да се грижат за вас. Това е признаване на потребността от свободно време и отмора и въвеждане в бюджета на време за тези дейности. Когато пристъпите по своя социален уелнес път, вие ще откриете много неща- ще разберете, че имате силата да правите преднамерени избори, за да подобрявате лични взаимоотношения, значими приятелства, вашата общност, околната среда и в крайна сметка - света. Докато изминавате уелнес пътя, ще започнете да се доверявате на - социалното.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари