Чувстване

“Веселото сърце е добро лекарство, а унил дух изсушава костите“ - Притчи

Ние изпитваме чувства и емоции доста преди събитието на нашето раждане. Те могат да бъдат напрегнати, плашещи или прекрасни. Може, също да са и най-неразбраните и следователно, получаващи лошо отношение, дарби, които имаме, като човешки същества. Ние ги осъждаме, подтискаме, омаловажаваме, упояваме, прекланяме им се и бягаме от тях. Каква скука, обаче, да бъдем без тях! Пълноценно живеният живот е живот, изпълнен с чувство! Чувствата тук имат значение на емоции. Физическото преживяване на жега, студ или глад са усещания, включени в стълб “Усещане“.

Чувствата не са същото, като мислите, макар и често да чуваме за тях, че били заменяеми. Всъщност, мисленето и чувстването са преживявани в напълно различни части на мозъка. Лимбичната система - дълбоко в мозъка е източника на емоции, докато мислите възникват в неокортекса или сивото вещество, което е повърхността на мозъка и е доста скорошно усъвършенстване в еволюцията на бозайниците.

За всяка дадена случка, ние реагираме и чрез чувстване и чрез мислене. Все пак, повечето от нас дават приоритет на своите мисли относно един субект и понякога пренебрегват чувствата. За всяка нова ситуация ние мигновено обладаваме чувства, въпреки че може да сме се научили да ги подтискаме. Този стълб е, за да станете по-наясно с чудния дар на чувствата.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари