10 техники за ефективно общуване

 

Факт е, че почти всички проблеми във взаимоотношенията ни се дължат на комуникационни проблеми. Често ние искаме да кажем едно, а излиза друго, отсрещният възприема трето, а запомня четвърто. Психолозите наричат тези недоразумения "трудности в комуникацията". За тяхното преодоляване те са създали форми за общуване, които максимално допринасят за взаимо - разбирателството и сътрудничество. Тези форми се наричат "техники за ефективно общуване". В тази статия ще ви представим някои от тях, а именно да се стараем да:

  1. Поддържаме зрителен контакт;
  2. Изслушваме говорещия;
  3. “Подкрепяме” говорещия – усмивката и кимането с глава, в знак на съгласие са знаци, че наистина участваме в този разговор;
  4. Изразяваме благодарност за стремежа на събеседника ни да разбере нашата гледна точка, а също и за откритостта и откровеността му. Това ангажира хората наистина да бъдат такива;
  5. Стараем непрекъснато в начина, по който комуникираме със всеки, дори и пред тези, които добре ни познават и вече знаят, че можем да комуникираме ефективно;
  6. Избягваме общи безполезни теми;
  7. Избягваме случки, които предполагаме, че няма да представляват интерес на събеседника;
  8. Избягваме да употребяваме паразити като "значи", "така", "ами" и др.;
  9. Избягваме да употребяваме общи изкази "нещо", "нищо", а вместо това внесем повече конкретика;
  10. Никога да не лъжем, защото рано или късно истината ще лъсне и ще загубим доверието у събеседника си.

 

Общуването може да се превърне изкуство. Ако сме добри комуникатори много врати могат да ни се отворят. Участвайки в комуникационния процес, ние, обаче би трябвало да имаме знания и обща култура, за да сме интересни и полезни на събеседника си. Ето защо, цял живот е нужно да учим. Когато сме начетени, сме интересни, а тогава създаваме добро впечатление у човекът/ хората, с които общуваме.

 

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!

Коментари