Емоционален уелнес

 

 

Емоционалният аспект на уелнеса набляга на осъзнаването и приемането на чувствата на човек. Емоционалният уелнес обхваща степента, в която човек се чувства позитивен и ентусиазиран, относно себе си и живота. Той обхваща капацитета да се управляват чувствата на човек и свързаното с тях поведение, включително реалистична оценка на границите на човек, развитието на самостоятелност и способността да се справяте ефективно със стреса.

 

Емоционално здравата личност е в състояние да изразява и да се справя по подходящ начин с целия диапазон от чувства, включително гняв, страх, щастие и тъга. Той/тя притежава висока самооценка, чувство за хумор и позитивно мнение за тялото си. Освен това, тази личност търси подкрепа от специалист по психично здраве, когато се нуждае от това.

Емоционалният уелнес е стремеж да се удовлетворят конструктивно емоционалните нужди. Той е поддържане на добро психическо здраве, положителна нагласа, високо самочувствие и стабилна представа за собственото Аз. Той е способността гъвкаво да се отвръща на емоционални състояния и на ежедневното течение на живота. Той е реалистично справяне с разнообразие от ситуации и научаване повече за вас и за това, как нещата които правите, въздействат на чувствата ви. Това е поемане на отговорност за вашето собствено поведение и отговаряне на предизвикателствата, като на възможности.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!