Интелектуален уелнес

 

 

Интелектуалният аспект на уелнеса поощрява творчески, стимулиращи умствени дейности. Една интелектуално здрава личност се възползва от ресурсите, които са на разположение, за да разширяват познанието на човек в усъвършенствани умения, заедно с разгръщане на потенциала за споделяне с другите. Една интелектуално здрава личност използва интелектуалните и културни дейности в класната стая и извън класната стая, обединени с наличните човешки и научни ресурси в университетската среда и в по-широката общност.

 

Интелектуално здравата личност цени образованието, ангажира се с учене през целия си живот и провежда дейности, които увеличават познанието, развиват моралното разсъждаване, насърчават критично мислене и разширяват светогледите. В допълнение, той/тя цени изящните изкуства и придава значение на интуицията, емпатията и разбирането, като форми на познание.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!