Психически уелнес

 

 

Когато проучваме литературата върху психичното здраве е трудно да се намери ясно определение на психично здраве. Вместо това, ние дефинираме неговата липса. Въпреки, че много пълнолетни хора не се вместват напълно в описанията на депресия или тревожност, депресивни симптоми и поведение, което идентифицира тревожност, са наблюдавани при много хора.

 

Много бариери могат да попречат на долавянето на какъвто и да е тип депресия или тревожност при възрастни и е възможно да доведат до скриване сериозността на симптомите. Те включват:

 

 

С цел да се наслаждавате на по-късните си години, поддържането на психически уелнес е едно основно задължение - както за самите вас, така и за тези, с които живеете и работите. Ето как да го поддържате, чрез:

 

Страници

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!