Социален уелнес

 

 

Социалният аспект на уелнеса насърчава допринасянето на един човек и физическата среда към общото благосъстояние на една общност. Стълб „общуване” подчертава взаимната зависимост с останалите и с природата. Той включва постигане на хармония в едно семейство. Докато изминавате един уелнес път, ще ставате все по-наясно със значението си в обществото, както и с въздействието, което имате върху природата и населената ви среда.

 

Факт е, че почти всички проблеми във взаимоотношенията ни се дължат на комуникационни проблеми. Често ние искаме да кажем едно, а излиза друго, отсрещният възприема трето, а запомня четвърто. Психолозите наричат тези недоразумения "трудности в комуникацията". За тяхното преодоляване те са създали форми за общуване, които максимално допринасят за взаимо - разбирателството и сътрудничество. Тези форми се наричат "техники за ефективно общуване". В тази статия ще ви представим някои от тях, а именно да се стараем да:

Страници

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!