препятствие в живота

                                                    

Проучвания показват, че реакцията ни към стресови ситуации може да бъде променена в зависимост от това, дали гледаме на нещата като на “ заплаха “ или   “ предизвикателство “. Хуморът може да ни даде по-безгрижна гледна точка и да ни помогне да разглеждаме събитията, като предизвикателства , правейки ги по- малко заплашителни и повече позитивни.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!