Трансцендиране

 
 

Трансцендирането има много лица, включително преживяването на върхово изпълнение, на енергетичен поток, на “присъствие в зоната“ - едно преживяване на биване напълно в съзнание и ангажирани с настоящия момент

 

Може би сте емоционално вглъбени в собствените си ситуации, проблеми, преживявания и мисли. Ако сте догматична личност и някой застрашава тази система от убеждения, цялото ви чувство за физическо оцеляване ще зависи от способността ви да отстоявате тези убеждения. Това е, което можем да наричам “ мнение на егото “. И това отъждествяване със собствените ви мнения ще послужи само, за да затвърди помраченото състояние на неосъзнатост. Егото, като резултат, става затвор за ума ви.

 

Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1 Трансцендиране статия 1

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!